Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

2014

23. 12. 2014 - VÁNOČNÍ DÁREK PRO MLADÉ HASIČE

Poslední schůzka roku 2014 byla výjimečná. Díky podpoře řady z Vás jsme mohli mladým  hasičům zakoupit florbalové hokejky a futsalový míč, které využijeme při schůzkách na sále obecního úřadu. A právě tyto dárky čekaly na mladé hasiče pod vánočním stromečkem. Děti z nich měly obrovskou radost.

 

9. 12. 2014 - ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

I během zimy se scházíme pravidelně, z toho každé druhé uterý se na sále obecního úřadu, kde hrajeme různé hry a udržujeme si tak fyzickou kondici. Při první návštvě zde jsme byli požádáni o pomoc při zdobení vánočního stromečku na obecním úřadě. Děti se úkoly zhostili s radostí a tak bylo nazdobeno během chvilky.

 

22. 11. 2014 – UZLOVAČKA V DRNOVICÍCH

Poslední letošní soutěžní zápolení, na které jsme pod vedením Ivety vyrazili ve složení Adam Buček, Kamil Kusala, Olda Lukeš a Lukáš Karmazín, se konalo v Drnovicích. Šlo o soutěž v uzlování – mladí hasiči na čas vázali lodní uzel, tesařský uzel, úvaz na proudnici a plochou spojku. Soutěže se zúčastnilo celkem 120 týmů mladých hasičů, v naší kategorii mladších hasičů necelých 60 družstev. Bohužel v těžké konkurenci se nám nepodařilo postoupit do druhého kola mezi 16. nejlepších týmů. Přesto děti odjížděly spokojené – každý soutěžící tým dostal od pořadatelů cenu v podobě sladkostí.

 

11. 10. 2014 – ZÁVODY POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI V KUČEROVĚ

Mladí hasiči ve složení družstva Jindra Kraus, Adam Buček, Kamil Kusala, Olda Lukeš a Lukáš Karmazín vyrazili se svými vedoucími Ivetou a Hynkem Marákovými na podzimní kolo HRY PLAMEN do sousední vesnice Kučerov. Mladí hasiči zde v areálu místní střelnice porovnávali síly v disciplínách štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti.

V kategorii dorostenci – jednotlivci se závodu požárnické všestrannosti zúčastnil Marián Witosz, který ve své kategorii obsadil 3. místo. Bohužel další dva zástupci dorostenců – jednotlivců z našeho sboru na poslední chvíli ze zdravotních a rodinných důvodů museli svoji účast na poslední chvíli zrušit.

 

23. – 24. 8. 2014 – PŘENOCOVÁNÍ S MLADÝMI HASIČI V KLUBOVNĚ

Na konci srpna vedoucí mládeže Hynek a Iveta mladým hasičům splnili to, co jim bylo slíbeno na začátku roku – společně přenocovali v klubovně.

V sobotu jsme jeli na výlet do Hlubočan na vojenské ukázky. Odpoledne si mladí hasiči mákli při dělání pořádku okolo klubovny a posekali trávu na školním hřišti. Večer jsme hráli různé hry. V neděli byl trošku problém ranní vstávání a rozcvička J. Po snídani proběhl první záběh opravené mašiny na rybníku ve Zvonovicích.

Děti musely přiložit ruku k dílu, aby měly k nedělnímu obědu kotlíkový guláš.

                                                                                        

5. 8. 2014 – SKLÁDÁNÍ DLAŽBY

Protože příjezd k naší klubovně je po nezpevněném povrchu problematický, je plánována úprava vjezdu vydlážděním zámkovou dlažbou. Podařilo se nám sehnat levnější použitou dlažbu a první kroky k dosažení tohoto cíle byly již podniknuty – část zámkové dlažby je naskládána a připravena na příchod dlaždičů.

 

30. 5. 2014 – ŠKOLENÍ NA TÉMA „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PRVNÍ POMOC“ PRO DOSPĚLÉ

Jak se chovat při mimořádných událostech a jak poskytnout první pomoc? To jsou otázky, které mnohdy rozhodují a záchraně života a odpověď na ně by měl znát každý. Jak na tom jsou naši spoluobčané, jsme se rozhodli ověřit ve spolupráci se zástupcem zdravotnické záchranné služby Ladislavem Husárkem.

Povídání se zúčastnili zejména mladší obyvatelé naší vesnice a nikdo z nich neodmítl vyzkoušet si umělé dýchání a masáž srdce.

 

24. 5. 2014 - SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU a ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Po loňském vydařeném sběru šrotu jsme se i letos rozhodli tuto akci zopakovat a navíc ji rozšířit o sběr elektrospotřebičů. Opět nám nemalá část našich spoluobčanů věnovala šrot a staré elektrospotřebiče a za to jim velice děkujeme. Traktor a vlečku jsme měli zapůjčenou z místní Farmy Marák, za což patří rovněž velký dík.

Po půldenní práci se nám podařila nasbírat celá vlečka šrotu a nemalá hromada elektrospotřebičů. 

 

30. 4. 2014 – PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Stejně jako v loňském roce jsme i letos ve spolupráci s obcí Rostěnice – Zvonovice a OS Zvonek uspořádali program doprovázející tradiční jarní zvyk pálení čarodějnic u Zvonovského rybníka. Zde se nacházel cíl předem připravené trasy, na níž děti musely plnit různé úkoly jako luštění čarodějnické tajenky, hledání věcí, které nepatří do přírody, poznávání předmětů pouze po hmatu apod. Startovalo se v nové hasičské klubovně. Odměnou byl pro děti párek a samozřejmě i sladkosti. 

 

12. 4. 2014 – ZÁVODY POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI V PÍSTOVICÍCH

Družstvo mladých hasičů ve složení Tomáš Opavský, Jindřich Kraus, Adam Buček, Miroslav Kellner a Marián Witosz reprezentovalo náš sbor na Závodu požárnické všestrannosti v Pistovicích. Kamil Kusala závod absolvoval v trikotu SDH Topolany. Obě družstva předvedla, že ani přes zimu mladí hasiči nezapomněli moc z toho, co se na podzim naučili na podzimní kolo Hry PLAMEN. Umístění sice nebylo na prvních místech, ale účel byl splněn – mladí hasiči se bavili a den si spolu s vedoucími užily.

 

29. 4. 2014 – POVÍDÁNÍ NA TÉMA „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PRVNÍ POMOC“ PRO DĚTI

Ve spolupráci se zástupcem zdravotnické záchranné služby Ladislavem Husárkem jsme uspořádali povídání pro děti místní základní školy. Cílem bylo děti seznámit se zásadami chování při mimořádných událostech, s pravidly volání na tísňové linky a základy první pomoci. Děti měly možnost prohlédnout si vůz zdravotnické záchranné služby. 

 

22. 3. 2014 – JOSEFSKÁ ZÁBAVA

Již podruhé jsme pořádali kulturně - společenskou akci v naší obci. Po loňském hasičském plese to byla letošní Josefská zábava. O hudební doprovod se postarala opět skupina Q-STYL z Brodku u Prostějova. Zlatým hřebem večera bylo půlmoční losování tomboly, ve které k hlavním cenám patřila TV, jízdní kolo a gril, nechyběly výborné dorty, praktické ceny jako nářadí Fiskars a spousta dalších lákavých cen.  S obsluhou nám pomohli i rodiče našich mladých hasičů. kterým za to patří velký dík.

 

leden 2014 - VSTUP DO NOVÉHO ROKU V NOVÉ KLUBOVNĚ

Díky obci Rostěnice - Zvonovice a dotacím získaným prostřednictví Místní akční skupiny Společná cesta se nám podařilo zrekonstruovat starý objekt u školy v Rostěnicích a získat tak prostory, které budou sloužit pouze nám, a to jako klubovna mladých hasičů, základna pro činnost sboru, ale také jako místo pro pořádání různých akcí. 

Objekt sice není velký, najdeme zde malou garáž sloužící jako sklad,  provizorní kuchyňku, WC a malou hlavní místnost, přesto jsme rádi, že se podařilo objekt zrekonstruovat a získat k naší činnosti.

První oficiální akcí konanou v těchto prostorech byla výroční valnoá hromada za rok 2013, se kterou jsme počkali do prvních lednových dnů roku 2014 právě proto, abychom se mohli sejít v nových prostorech. 

TOPlist